N-VA neemt haar verantwoordelijkheid op.

Op 17 december 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

“De huidige financiële situatie is van die aard dat zonder substantiële ingrepen aan de inkomstenzijde de normale werking van de gemeente niet gegarandeerd kan worden.

N-VA  Temse betreurt dat er in het verleden beslissingen zijn genomen die hebben geresulteerd in een financiële rentelast die een zware hypotheek legt op de realisatie van toekomstige projecten,

Onze ambitie bestaat erin om de gemeente financieel gezond te maken voor de volgende generatie.” aldus de voorzitter Christoph Szpyt.

 

Voor N-VA is het belangrijk dat het budgettaire evenwicht er niet alleen komt door bijkomende inkomsten, maar ook door besparingen.

Een verhoging van de personenbelasting is voor N-VA geen optie, integendeel voor de N-VA is een vermindering van lasten op arbeid een prioriteit. Daarom streeft N-VA ernaar om nog binnen deze legislatuur in functie van de budgettaire evolutie en mogelijkheden de personenbelasting te laten dalen.

Het was onvermijdelijke om de opcentiemen, die sinds 1991 ongewijzigd zijn gebleven, gevoelig op te trekken naar het niveau van gelijkaardige gemeenten.

De besparingen worden gerealiseerd door een verlaging van de werkingsmiddelen met 3 %, welke doorheen de legislatuur niet geïndexeerd worden. Dit daagt ons uit nog meer bewuste en noodzakelijke keuzes te maken.  N-VA dringt aan op een optimaal beheer van ons patrimonium en noodzakelijke synergiën tussen gemeente en OCMW.

Vanzelfsprekend vormt ook de vermindering van de schuldenlast een prioritaire opdracht. Strikte budgetcontrole  is noodzakelijk.

Investeringen

Naast de investeringen in het onderhoud van onze wegen en infrastructuur is er ook plaats voor een aantal nieuwe realisaties.

De bouw van een nieuw zwembad, een polyvalent gebouw in Steendorp,  een nieuw woonzorgcentrum voor 120 plaatsen inclusief een nieuw lokaal dienstencentrum, een 40 tal assistentiewoningen en  5 tot 10 woningen voor mensen met een beperking in het voormalige ziekenhuis de Pelikaan.

“Deze meerjarenplanning was een moeilijke evenwichtsoefening maar wij zijn er in geslaagd om samen met onze coalitiepartner CD&V een plan op te maken om in deze legislatuur naar een gezond financieel evenwicht te streven,  de noodzakelijke projecten te realiseren en de dienstverlening naar de bevolking maximaal te behouden”  besluit de voorzitter.  N-VA Temse

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is