OCMW-raad van Temse beslist om aan Minister Vandeurzen de erkenning voor 3 plaatsen “kortverblijf” in het WZC De Reiger te vragen.

Op 18 november 2013

Nadat vorige maand het Schepencollege hierover positief adviseerde, besliste de OCMW-raad tijdens de raadszitting van 5 november om bij de bevoegde minister een aanvraag in te dienen tot erkenning van 3 plaatsen voor kortverblijf in het woonzorgcentrum De Reiger.

 

In uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2014 bekwam het OCMW van Temse reeds de “voorafgaande vergunning” voor de realisatie van een Centrum voor Kortverblijf (CVK) voor 7 plaatsen in de geplande nieuwbouw voor het WZC De Reiger.

 

In afwachting van de realisatie van dit nieuwe woonzorgcentrum wordt op deze manier voorkomen dat de “voorafgaande vergunning” verloren gaat en worden op zijn minst 3 plaatsen voor kortverblijf gevrijwaard.

 

De ingebruikneming is voorzien voor begin volgend jaar.

 

Afhankelijk van de nodige investering zal al dan niet nog een 4de plaats voor kortverblijf worden voorzien in de loop van 2014.

 

“Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke verzorging en opvang aan ouderen vanaf 65 jaar voor maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. De dienstverlening is grotendeels hetzelfde als in het woonzorgcentrum” aldus Werner Maerevoet – Voorzitter OCMW-Temse (N-VA).

 

“Zo’n kortverblijf kan nodig zijn als de personen die normaal thuis de bejaarde verzorgen (familie of vrienden die mantelzorgers zijn) dat een tijdje niet meer kunnen, als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn, of ziek zijn. Het biedt ook een oplossing als een bejaarde een tijdje meer verzorging nodig heeft dan normaals zoals na een val of een crisissituatie” gaat de Voorzitter verder.

 

“Met deze nieuwe realisatie beantwoorden we aan een reële nood voor onze bejaarde inwoners van Groot-Temse” eindigt de Voorzitter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is