CD&V en N-VA leggen bevoegdheden schepenen vast

Op 23 november 2012

Al op de avond van de verkiezingen sloten CD&V (11 zetels) en N-VA (7) een bestuursakkoord. Met 18 zetels op 29 heeft de nieuwe coalitie een ruime meerderheid. Diezelfde avond werd ook de voordrachtakte van de burgemeester, Luc De Ryck, ondertekend en werd over de verdeling van de voornaamste mandaten beslist:

 • CD&V: burgemeester, 4 schepenen en voorzitter Bouwmaatschappij
 • N-VA: schepen-voorzitter OCMW, 2 schepenen en voorzitter gemeenteraad

Beide partijen duidden vorige week ook hun mandatarissen aan:

 • CD&V: schepenen Hugo Maes, Freddy Verbeke, Debby Vermeiren en Franky De Graeve en voorzitter Bouwmaatschappij Koen De Clercq
 • N-VA: schepen-OCMW-voorzitter Werner Maerevoet, schepenen Geert Vandersickel en Lieve Truyman en voorzitter gemeenteraad Koen De Jonghe

Donderdag jl. werden de besprekingen omtrent de toewijzing van de bevoegdheden afgerond. De bevoegdheidsverdeling is een evenwichtig compromis. Een groot aantal bevoegdheden blijft bij CD&V. Ook Sport, sinds 1983 in handen van Open Vld, gaat naar CD&V. Lokale Economie, Mobiliteit, Cultuur en Onderwijs gaan naar N-VA. N-VA introduceert 2 nieuwe beleidsdomeinen: Informatica en Inburgering (dat laatste ressorteerde tot dusver onder de noemer Welzijn/Sociale Zaken). Hugo Maes wordt eerste schepen, Geert Vandersickel tweede schepen.

In onderling overleg komt er géén schepen van Vlaamse Aangelegenheden. Die mogelijkheid was in de voorbesprekingen aan bod gekomen met betrekking tot culturele aangelegenheden (vb. opwaardering Feest Vlaamse Gemeenschap). Omdat de terminologie echter anders kan geïnterpreteerd worden dan bedoeld, stond CD&V er op dat de bevoegdheid niet werd weerhouden. N-VA trad dit standpunt bij, mede aangezien de initiatieven die eronder worden verstaan, toch een invulling krijgen bij de schepen van Cultuur en Inburgering.

De volgende stap in het overleg is de invulling van diverse raden en besturen en het opmaken van een gezamenlijke beleidsnota om de prioriteiten en de uitdagingen voor Temse voor de volgende jaren vast te leggen.

Bevoegdheden Schepencollege 2013-2018

 • Burgemeester Luc De Ryck
  • Algemene leiding en coördinatie
  • Politie en brandweer
  • Openbare veiligheid en verkeer (politioneel)
  • Informatie en public relations
  • Feestelijkheden
  • Burgerlijke stand en bevolking
  • Archief
  • Verkiezingen

CD&V-schepenen

 • Eerste Schepen Hugo Maes
  • Openbaar Groen (incl. Kerkhoven) en Natuur
  • Senioren
  • Werkgelegenheid (PWA/dienstencheques, Werkwinkel, Lokale en Sociale Diensteneconomie, Wase Werkplaats)
 • Schepen Freddy Verbeke
  • Ruimtelijke ordening
  • Bouw- en verkavelingsvergunningen
  • Openbare Werken
  • Dorpskernopwaardering
  • Werken in eigen regie
  • Technische uitrusting en nutsvoorzieningen
 • Schepen Debby Vermeiren
  • Sport
  • Jeugd
  • Buitenschoolse Kinderopvang
 • Schepen Franky De Graeve
  • Financiën
  • Personeel
  • Leefmilieu (incl. Landbouw en Duurzaamheid)
  • Toerisme

 N-VA-schepenen

 • Schepen Geert Vandersickel
  • Lokale Economie
  • ICT (Informatica)
  • Overheidsopdrachten
  • Onderwijs
 • Schepen Lieve Truyman
  • Mobiliteit
  • Inburgering
  • Woonkwaliteit en leegstand
  • Cultuur (incl. Bibliotheken)
 • Schepen-OCMW-voorzitter Werner Maerevoet
  • OCMW
  • Sociale zaken (Mindervaliden, Premies, Lokaal Sociaal Overleg, Gezondheidsoverleg
  • Socaal wonen

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is