Economisch beleid van Temse toegelicht

Op 22 december 2013, over deze onderwerpen: Lokale economie

Na  jaren zonder noemenswaardige maatregelen, worden er nu een aantal concrete maatregelen genomen om de lokale economie te stimuleren.

De dienst lokale economie is uitgebreid met een beleidsmedewerker, waardoor er meer aandacht geschonken wordt aan het economisch leven in Temse.

Bevordering van het winkelen in Temse
Om het winkelen in Temse opnieuw aantrekkelijk te maken werd een project ingediend in het kader van “Kernversterkende maatregelen van het Agentschap Ondernemen” binnen de nota Winkelen in Vlaanderen 2.0 van de Vlaamse regering. Hierin zijn heel wat acties voorzien:
- winkelkern visueel beter afbakenen
- het straatbeeld verfraaien
- acties i.v.m. leegstand
- goede parkeerverwijzing
- bewegwijzering tussen markante plaatsen en het winkelgebied
- ondersteuning voor startende ondernemingen (o.a. belastingvrijstelling)
- ondersteuning bestaande acties
- nieuwe acties
- …
Belangrijk hierbij is dat Unizo en Sleutelkern partners zijn in dit dossier.
We spreken hier over een budget van ongeveer 150.000 euro.

Op dit ogenblik lopen reeds enkele acties:

-          Er zijn kerstbomen kosteloos ter beschikking gesteld aan de handelaars, welke samen met de feestverlichting de straten nog extra feestelijk aankleden.

-          Extra promotie voor de cadeaucheque Temse (CCT) onder het motto “Dé cadeaucheque Temse, het ultieme geschenk waar iedereen gelukkiger van wordt”. Door het gebruik van de cadeaucheque te stimuleren, ondersteunen we de lokale handelaars.

Er is ook beslist om een aantal teruggavepremies (geboortepremie, gezinspremie, geschenken bij diverse gelegenheden, …) uit te keren in cadeaucheque, waardoor deze gelden gegarandeerd besteed worden in Temse.

 

Wijziging in gemeentelijke belastingen voor bedrijven
Nieuwe handelaars/bedrijven aantrekken in Temse

Temse kent 2 belastingen voor bedrijven

De gemeentelijke belasting bedrijven (gebaseerd op milieuklasse) wordt voor heel wat bedrijven verlaagd door de herindeling van de milieuklassen.
Nieuwe vestigingen in Temse worden gedurende 3 jaar vrijgesteld van deze belasting.

Voor de belasting op motoren is er een vrijstelling voor alle bedrijven met een vermogen tot 10KW. Hierdoor zullen ongeveer 430 bedrijven deze belasting niet meer betalen en realiseren we ook een besparing op het aantal dossiers dat verwerkt moet worden.
Ook voor deze belasting geldt de vrijstelling van 3 jaar voor nieuwe vestigingen.
Een nieuwe vestiging kan ook een 2de  vestiging van een bestaande handelaar/bedrijf zijn. Het gaat dus niet alleen om nieuwe bedrijven die zich in Temse komen vestigen.

De totale ontvangsten van beide bedrijfsbelastingen daalt t.o.v. de vorige jaren met meer dan  100.000 euro.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is