Lift programma opgestart in Temse

Op 28 april 2015, over deze onderwerpen: Onderwijs en scholen

Het flankerend onderwijsbeleid werd voor Temse opgenomen in de Beheers- en beleidscyclus. Daardoor hebben we ons geëngageerd om te werken rond de beleidsprioriteiten bepaald door de bevoegde minister.
Vaak is het voor de scholen niet evident om de leerstof zomaar aan te brengen. Omdat er aan heel aantal randvoorwaarden niet voldaan is om tot goed leren te kunnen komen.  
“En net daarom is er flankerend onderwijsbeleid. Het gaat dus om de school te faciliteren om tot dat leren te komen. Het gaat om welzijn, om opvoedingsondersteuning. Een van de pijlers van flankerend onderwijsbeleid is de aandacht voor probleemgedrag bij jongeren” aldus schepen van onderwijs Geert Vandersickel (n-va).

Als kind is het niet altijd vanzelfsprekend om goed met zichzelf en de ander om te gaan. 
Om probleemgedrag bij jongeren te voorkomen is het daarom van belang al op jonge leeftijd handvatten aan te reiken voor kinderen om conflictsituaties te hanteren en problemen in de omgang met anderen zelf op te leren lossen. De dienst onderwijs van Temse sloeg de handen in elkaar met Sint-Niklaas, Lokeren en de provincie om van start te gaan met het LIFT-programma.
LIFT staat voor ‘linking the interests of families and teachers’ en is een sociaal vaardigheidsprogramma voor in de derde kleuterklas.

De totale kostprijs voor LIFT bedraagt jaarlijks ca. € 28.000, waarvan onze gemeente elk jaar € 6.067 bijlegt.
Met dat budget werd Vera Messiaen aangesteld als lift-juf. Zij zal samen met de kleuterjuffen en de brugfiguren van het Onderwijsopbouwwerk aan de slag gaan in de scholen van Temse.

Het pakket bestaat uit 16 korte lessen om kleuters te leren op een fijne manier samen te spelen. Naast het oefenen in de klas, leren ze ook omgaan met elkaar op de speelplaats. Tijdens het traject wordt ook een paar keer samen met de ouders geoefend in de klas zodat de kinderen ook thuis aan de slag kunnen gaan.

Dit jaar loopt LIFT op vrije basisschool Heilig Hart, basisschool de Klimroos en basisschool de Wijsneus. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning die de gemeente krijgt voor haar flankerend onderwijsbeleid. Daardoor zullen de volgende jaren ook alle andere scholen in aanmerking komen om het traject met hun kleuters af te leggen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is