Mobilhome-toerisme in de put

Op 19 september 2011

“Stap eens af in Temse”. Temse, toeristische gemeente aan de Schelde en de Durme.
Toerisme is voor Temse een bron van inkomsten o.a. voor de horeca en plaatselijke middenstand. We moeten alle mogelijke middelen inzetten op toerisme.

Mobilhome-toerisme met kort verblijf zit in de lift. Het zijn vaak koppels op middelbare leeftijd, die er even tussenuit willen. Dat ze daarbij mooie plaatsjes opzoeken is evident.
Vlaanderen kent heel wat mooie steden, dorpen en plekjes natuur waarbij water vaak een extra aantrekkingspool is. Temse heeft alle troeven samen: water aan Schelde en Durme, natuur in de polders, fiets- en wandelpaden van Elversele tot Steendorp, een kaai, een jachthaven, boottoerisme, gezellige cafeetjes, goede restaurantjes, … Wat wil je nog meer? Goed ontvangen worden !

 

Daar knelt het schoentje. Een zielloze parking om onze gasten te ontvangen
Het verbod op de kaai heeft al duidelijk effect gehad. Er zijn veel minder mobilhome-toeristen in Temse. Ze doorverwijzen naar een lager gelegen parking achter het politiegebouw, waar er geen mooi uitzicht is behalve het gebouw van de Zaat en geparkeerde auto’s, is geen manier om deze gasten “op gepaste wijze” (dixit LDR) te ontvangen. Bovendien zijn er behalve verbodstekens, geen aanduidingen op de kaai. Het woord “gepast” is hier duidelijk “ongepast”.

 

Geen mobilhomes aan de kaai. De N-VA ziet dat graag anders.In plaats van de mobilhomes te bannen op de kaai is N-VA voorstander van een actief beleid waarbij een zone op de kaai voorbehouden en speciaal ingericht wordt voor mobilhomes. Ook aan de jachthaven zouden speciale mobilhome-plaatsen gecreëerd kunnen worden. De parking achter de Zaat kan hoogstens gebruikt worden als reserveplaats of is de plaats bij uitstek voor een service-punt. Ook in de andere deelgemeenten kan er gezocht worden naar geschikte locaties om deze gasten te ontvangen.

 

Temse mag deze boot zeker niet missen!

Of dit overlast met zich meebrengt is een kwestie van goed organiseren en de nodige voorzieningen treffen.

N-VA wil hierover met kennis van zaken het debat aangaan met voor- en tegenstanders, met mobilhome-gebruikers, buurtbewoners en iedereen die hierover zijn mening kwijt wil. Daartoe hebben wij een facebook-pagina “Mobilhomes in Temse” opgezet. Heb je geen facebook-account, dan kan je ons altijd een mailtje sturen (temse [at] n-va.be).Bellen">temse [at] n-va.be).Bellen of een brief sturen kan uiteraard ook.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is