Uitbouw dienst Lokale Economie in Temse

Op 6 december 2013, over deze onderwerpen: Lokale economie

Onder impuls van schepen van Lokale Economie, Geert Vandersickel (N-VA), werd de dienst lokale economie van de gemeente Temse uitgebreid.

  

Sinds 2008 heeft Temse een kmo-ambtenaar (deeltijds) die de contactpersoon is voor bedrijven en verantwoordelijk voor de organisatie van CadeauCheque Temse.
Om een breder economisch beleid uit te werken heeft het bestuur besloten om een deeltijds beleidsmedewerker toe te voegen aan de dienst lokale economie.

De dienst is het centraal aanspreekpunt voor alle economische actoren en zal indien nodig doorverwijzen naar de juiste diensten binnen de eigen gemeente, bij de hogere overheid of andere instanties en organisaties.

“Met de dienst lokale economie willen we streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening aan en in samenwerking met alle economische actoren (bedrijven, handelaars, economische partners)” aldus Geert Vandersickel (N-VA), schepen van Lokale Economie.

Winkelen in Temse opnieuw aantrekkelijk maken

“Omdat het hoog tijd wordt om het winkelen in Temse opnieuw aantrekkelijk te maken, hebben we hiervan een prioriteit gemaakt. Grote financiële middelen zijn helaas niet beschikbaar, maar niets doen is zeker geen optie.”

Naast de ondersteuning van bestaande initiatieven ter bevordering van het winkelen in Temse worden nieuwe projecten ontwikkeld in samenwerking met de lokale handelaars. In dit perspectief werd in september n.a.v. de projectoproep Kernversterkende maatregelen van het Agentschap Ondernemen in het kader van de nota Winkelen in Vlaanderen 2.0 van de Vlaamse regering een project ingediend. Momenteel wordt hiervan de beslissing afgewacht. Zowel Unizo Temse als Sleutelkern zijn partners in dit project.

In dit project zijn initiateven opgenomen om de winkelkern visueel beter af te bakenen, het straatbeeld te verfraaien, acties i.v.m. leegstand, goede parkeerverwijzing, bewegwijzering tussen markante plaatsen en het winkelgebied, ondersteuning voor startende ondernemingen, …

In functie van deze projectoproep werd een detailhandelsvisie opgemaakt. Deze visie bevat een beschrijving van het volledige detailhandelsapparaat van de gemeente, doelstellingen van het detailhandelsbeleid en voorgenomen acties voor de komende jaren.

Voor de eindejaarsperiode lopen er al twee acties. Naast de feestverlichting worden er ook kerstbomen geplaatst om het straatbeeld nog een feestelijkere aanblik te geven en er wordt extra promotie gevoerd om het gebruik van de cadeaucheque Temse te stimuleren.

 

Samenwerking

 

“Samenwerking met de lokale handelaars is voor mij zeer belangrijk. We toetsen onze acties steeds af. Het afgelopen half jaar hebben we al meermaals samengezeten met vertegenwoordigers van Unizo en sleutelkern” besluit schepen Vandersickel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is