Eerste nieuwjaarsontbijt N-VA Temse groot succes met meer dan 100 aanwezigen.

Op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Met meer dan 100 aanwezigen was het eerste nieuwjaarsontbijt van N-VA Temse een daverend succes. Na een lekker glaasje konden de gasten genieten van een uitgebreid ontbijt.

Toen alle hongerige magen gevuld waren en de kinderen zich op het amusement stortten, nam voorzitter Joris Baert het woord. Hij bedankte gemeenteraadsleden Stephan, Tineke en Cleo, voorzitter van de gemeenteraad Koen, schepenen Lieve, Geert en Werner en alle bestuurlsleden van N-VA Temse voor hun inzet tijdens deze legislatuur. Reeds meerdere verwezelijkingen kunnen op het konto van N-VA Temse geschreven worden, maar andere dossiers nemen meer dan 1 legislatuur in beslag. Daarom vestigde de voorzitter de aandacht op het belang van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober waar de burger uiteindelijk zal beslissen of N-VA Temse verder kan werken aan een veilig, verantwoord en vlaams beleid in Temse. Zijn oproep aan de aanwezigen om lid te worden van deze familie viel dan ook niet in dovemansoren. Nadien was het woord aan federaal volksvertegenwoordiger Peter Dedecker. Hij ging verder in op hoe we deze veiligheid, verantwoordelijkheid en Vlaamse identiteit concreet kunnen toepassen op het lokale beleid.

Lijsttrekker en schepen van mobiliteit, cultuur en integratie Lieve Truyman sloot dit officiële gedeelte af met enkele verwezelijkingen van de afgelopen legislatuur en enkele voorstellen voor de toekomst. N-VA Temse werkt aan een nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor de zwakke weggebruiker en het invoeren van bewonerskaarten in een deel van de centrumstraten. Met de verandering aan de ISA-site moet de winkelkern verder opgewaardeerd worden. De dorpskernen verdienen meer aandacht en meer groen. Een duidelijke visie op ruimtelijke ordening moet ontwikkeld worden: waar kan wel/niet gebouwd worden en een garage/carport/staanplaats voor de auto dient voorzien te worden bij de bouw van nieuwe woningen. N-VA Temse werkt verder aan de verandering.  Samen met de vele leden en sympathisanten staan wij ook in 2018 paraat voor de toekomst van Temse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is