Premie voor gevelrenovatie handelspanden in kernwinkelgebied.

Op 1 februari 2018, over deze onderwerpen: Lokale economie

 

 

De gemeente Temse ondersteunt in samenwerking met Agentschap Innoveren en Ondernemen eigenaars van commerciële panden met een substantiële premie om hun gevel te renoveren om op die manier het straatbeeld van het kernwinkelgebied te verbeteren.

 

 

Subsidie-oproep VLAIO

Om het uitzicht van de winkelstraten te verbeteren en de handelaars te ondersteunen heeft de gemeente Temse deze legislatuur reeds verschillende acties ondernomen (bevlagging, nieuwe feestverlichting, ondersteuning handelaarsacties, leegstaande panden, …). De subsidie-oproep van Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio - feb 2017) gaf extra mogelijkheden om de handelaars te ondersteunen i.v.m. hun winkelpand in de vorm van een premie.

Er waren 4 premie-mogelijkheden: gevelrenovatie, verhuis van een handelszaak, werken i.f.v. wonen boven/achter de winkel en aanpassing van een niet-commercieel pand naar een handelspand. In overleg met de handelaars werd gekozen voor gevelrenovatie. In het kader van deze subsidie was het verplicht om een kernwinkelgebied af te bakenen, waarop deze premie van toepassing is.

We hebben een dossier ingediend wat ons een totale subsidie van 75.000 euro opgeleverd heeft, te verdelen over verschillende renovatieprojecten gespreid over 3 jaar. Dit betekent dat ook de gemeente 75.000 euro uittrekt voor deze premie. De projectperiode loopt van 01/01/2018 tot 31/12/2020.

Een gevelrenovatie heeft een directe impact op het uitzicht van de straat. Renovaties kunnen gaan van vernieuwing reclame en verlichting, reiniging of bekleding van de gevel tot totale verbouwing van de winkelgevel. Bij een totale gevelrenovatie waarbij ook de ingang aangepakt wordt, is het vereist de winkel toegankelijk te maken voor mindervaliden.

Reglement en premie

Voor deze premie werd op de gemeenteraad van maandag 29 januari een reglement goedgekeurd, waarin voorwaarden en bedragen vermeld zijn. Voor de renovatie van de gevel kan de handelaar tot 80% subsidie krijgen met een maximum van 15.000 euro voor de helft betaald door respectievelijk gemeente (40%) en Vlaio (40%). De kosten van de renovatie worden uiteraard beperkt tot het  winkelgedeelte.

Alleen commerciële panden komen in aanmerking, private woningen zijn uitgesloten. De renovaties moeten ook volledig in regel zijn met de verschillende voorschriften,  reglementeringen en vergunningen. Aangezien het de bedoeling is om het straatbeeld te verbeteren, wordt gestreefd naar een mooi architectonisch geheel in het straatbeeld. Indien er een totale gevelverbouwing voorzien wordt, wordt gevraagd om het pand toegankelijk te maken voor mindervaliden.

Aanvragen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Het dossier wordt beoordeeld naar alle aspecten zowel technische, administratieve, als kwaliteit.  De verplichting van een blijvende uitbating van de handelszaak van minimum 5 jaar is opgenomen in het reglement op straffe van een pro rata terugbetaling van de ontvangen premie.

 “Met deze premie geven we de handelaars/eigenaars een extraatje om de verbetering van de gevel te financieren. Een vernieuwde moderne gevel geeft meer uitstraling aan de zaak, maar ook aan de straat in zijn geheel.”

Geert Vandersickel
Schepen van Lokale Economie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is