Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 2 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Het personeel van de gemeente Temse, OCMW en politie blijft niet bij de pakken zitten. Sinds de gemeenteraad in zitting van 24 april 2017 de fietsscan heeft goedgekeurd, worden allerlei fietsactiviteiten georganiseerd. Tijdens de eerste fietsweek - georganiseerd in juni 2017 - werd aan het personeel …

Op 31 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2018 met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N41 tussen Elversele en Dendermonde. Deze nieuwe fietssnelweg zal een veilige en snelle fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en Dendermonde mogelijk maken. Bij de werken zullen ook de ventwegen …

Op 18 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen rond, samen goed voor jaarlijks 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. In de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen ligt een uitdaging om efficiënter en duurzamer met energie om te gaan. Elektrisch rijden past in dat verhaal, …

Op 11 december 2017, over deze onderwerpen: Lokale economie, Mobiliteit en verkeer

Binnen het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) zijn middelen voorzien voor de renovatie/revitalisatie van verouderde bedrijventerreinen Begin 2016 nam onze schepen van lokale economie Geert Vandersickel contact op met het kabinet van minister Muyters om de mogelijkheden te onderzoeken …

Op 21 november 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

In mei 2016 startte het gemeentebestuur met de opmaak van een Fietsplan/-scan. Bedoeling was het stijgende fietsgebruik in onze gemeente verder te stimuleren en de fiets(er) een belangrijke plaats te geven in het mobiliteitsbeleid, “aldus de schepen van mobilitiet Lieve Truyman”. Het bestuur liet …

Op 26 september 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer, Onderwijs en scholen

Op maandag 25 september werd de schoolroutekaart in Temse officieel in gefietst door de schepenen  van mobiliteit Lieve Truyman en onderwijs Geert Vandersickel samen met de leerlingen van het 6de jaar uit de Hollebeekschool en De Fietsersbond. Met deze schoolroutekaart wordt er het veiligste …