Gemeenteraad

Nieuws over dit onderwerp

Temse ... digitaal naar het college en de raad.

Met het digitaliseren van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en daaropvolgend ook van de gemeenteraad en OCMW-raad, wordt een laatste grote stap gezet in de interne …

Roomacker Tielrode

Als N-VA fractie willen wij het massaal protest van de inwoners van Tielrode niet naast ons neerleggen. We luisteren aandachtig naar hun bezorgdheden en zullen deze bezwaarschriften dan ook grondig …

Cleo Callens nieuw gemeenteraadslid

Op de zitting van de gemeenteraad van 27 april heeft Cleo Callens de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid. Zij vervangt Nick De Clercq, die wegen privé redenen zijn functie neerlegt …