Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Stephan Van Der Gucht

Lid directiecomité en raad van bestuur Interwaas

Lieve Truyman

Politieraad, Bibliotheekraad, Cultuurraad, Erfgoedcel, Archiologische Dienst

Koen De Jonghe

Raad van bestuur Interwaas

Geert Vandersickel

Lid raad van bestuur MIWA