Lieve Truyman

Schepen van Mobiliteit, Cultuur, Integratie, Woonkwaliteit en  Bibliotheken

Lid van Arrondissementeel bestuur Waasland

Partijraadslid

Lid van de politieraad, bibliotheekraad, cultuurraad, beheerraad cultuurcentrum, platform voor integratie

Lid van de Erfgoedcel Waasland en Erfpunt.