Lieve Truyman

Als rasechte leeuw werd ik op 27-07-1981 geboren.  Na het secundair onderwijs ben ik verder gaan studeren voor regentaat geschiedenis, aardrijkskunde en economie, waarvan geschiedenis het uitdiepingsvak was.
De passie voor het lesgeven en voor geschiedenis kreeg ik van mijn leerkracht geschiedenis in het middelbaar.  De basis was gelegd en de interesse bleef groeien. Nadat ik een aantal jaren zelf les heb gegeven aan de VTS in Sint-Niklaas, heb ik wegens gebrek aan lestijden in 2006 de overstap gemaakt naar de banksector.  Daar heb ik me verder gespecialiseerd in woningkredieten en verzekeringen.  

Er staan voor de medemens en verantwoordelijkheid nemen is me met de paplepel ingegeven, alsook de interesse in politiek.  Aan de keukentafel heb ik vaak met mijn vader van gedachten gewisseld over geschiedenis en politiek.  De interesse was er al zeer vroeg.  Ik vind het dan ook een voorrecht dat wij als burger onze stem mogen uitbrengen.  Gaandeweg is mijn engagement toegenomen en heb ik in 2012 actief de stap gezet naar de gemeentepolitiek.
Toen ik bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd verkozen, heb ik een tijdje mijn werk op de bank gecombineerd met het schepenambt.  In mei 2013 heb ik volop en uitsluitend voor het schepenambt gekozen om het zo correct en volledig mogelijk uit te oefenen.  Daarnaast vind ik het belangrijk om tijd uit te trekken voor mijn gezin,  sinds 2005 ben ik gehuwd en vervolgens mama geworden van 3 schatjes van patatjes.

Naast mijn schepenambt ben ik ook actief bestuurslid bij het arrondissementeel bestuur van N-VA Waasland en partijraadslid van N-VA Nationaal.  Mijn levensmotto is: “Wanneer je je ergens voor engageert, moet je er ook maximaal voor gaan! En dapper de gevolgen ervan dragen.”  Met deze visie in het achterhoofd heb ik me de afgelopen 5 jaar ingezet als schepen, arrondissementeel bestuurslid en partijraadslid en dit zal ik in de toekomst ook blijven doen.