De gevaarlijke oversteekplaats in de Burgemeester Achiel Heymanstraat wordt meer beveiligd.

Op 22 april 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Deze straat is een ontsluitingsweg naar het hogere wegennet met scholen zowel ten noorden als ten zuiden van de oversteekplaats en handelszaken, een sporthal, een medisch centrum in de onmiddellijke nabijheid. De oversteekplaats wordt dus zeer veel gebruikt.

Samen met de schooldirecties, leden van de ouderraad, een aantal leerlingen en betrokkenen van de handelszaken en het medisch centrum zal de schepen van N-VA voor mobiliteit Lieve Truyman, de plannen toelichten om de oversteekplaats er extra te beveiligen.  
Deze maatregelen zijn er gekomen in overleg met de scholen, ouderraad, de lokale politie, dienst mobiliteit van de gemeente Temse, expert VTB-VAB.

Er werd een actieplan opgemaakt en voorgesteld om de verkeersveiligheid ter plaatse op korte termijn te verbeteren door:

  • Het plaatsen van voetgangerslichten met drukknop ter hoogte van de oversteekplaats. Deze voetgangerslichten worden uitgerust met boogpalen, zodat de oversteekplaats nog beter zichtbaar is van op afstand.           
  • Bijkomende kleinere infrastructurele ingrepen, zoals het plaatsen van paaltjes om een optische versmalling te creëren ter hoogte van de oversteekplaats en de zichtbaarheid van de oversteekplaats te vergroten. Daarbij wordt het tweede zebrapad in de directe nabijheid verwijderd omdat deze voor verwarring zal zorgen vermits die uit de beveiligde zone is.
  • Een bijkomende bi-flash ter hoogte het zebrapad Hofstraat-Gentstraat.

Deze investeringskosten worden geraamd op 27 800 euro excl. BTW

Reeds genomen maatregelen:

  • Plaatsen van fluopotloden om de schoolomgevingen af te bakenen.
  • Variabele zone 30 borden
  • Structurele snelheidscontroles door de lokale politie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is