Grondige vernieuwing TTS-zone in voorbereiding

Op 11 december 2017, over deze onderwerpen: Lokale economie, Mobiliteit en verkeer

Binnen het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) zijn middelen voorzien voor de renovatie/revitalisatie van verouderde bedrijventerreinen

Begin 2016 nam onze schepen van lokale economie Geert Vandersickel contact op met het kabinet van minister Muyters om de mogelijkheden te onderzoeken voor Temse.

Een dergelijk complex dossier verloopt in 2 fasen.
In een voortraject wordt een analyse gemaakt van de situatie, de nodige aanpassingen opgelijst en een kostprijsberekening voor de implementatie gemaakt.
De volgende fase is de effectieve implementatie van de verbeteringsvoorstellen die voortvloeien uit de studie.

Een eerste analyse (2016/KW1) van de knelpunten gaf meteen aan dat heel wat aspecten en opportuniteiten aan de orde zijn: wegenis, riolering, groen, mobiliteit, parkeren, nutsvoorzieningen, veiligheid, bewegwijzering, beeldkwaliteit, ontsluiting, fietsvoorzieningen, …
Het dossier vergt m.a.w. een multidisciplinaire aanpak en is niet evident om dit vanuit lokale economie alleen aan te sturen.

Daarom werd contact opgenomen met Interwaas, de ontwikkelaar van het TTS bedrijventerrein in de jaren 60. Interwaas was bereid om het voortraject voor te bereiden, de subsidieaanvraag in te dienen en het niet-gesubsidieerde bedrag van de studie voor haar rekening te nemen (2016/05).

Tijdens het opmaken van het subsidiedossier werden ook de TTS-ondernemersvereniging, de POM Oost-Vlaanderen en de stad Sint-Niklaas mee betrokken Een klein deel van het bedrijventerrein en enkele ontsluitingswegen liggen immers op grondgebied van onze buren.

Op 30/07/2017 kende VLAIO de subsidie toe voor het voortraject voor het bedrijventerrein TTS.


Het voortraject wordt voor de helft gesubsidieerd door VLAIO. Interwaas neemt de andere helft voor haar rekening.

Dit was het moment om van start te gaan met een stuurgroep (05/10/2017) die het hele proces van de opmaak van het voortraject begeleidt. Onze schepenen Lieve Truyman (mobiliteit) en Geert Vandersickel (lokale economie) en betreffende ambtenaren zitten mee aan tafel in deze stuurgroep.

Ondertussen zijn er al enkele projecten lopende o.a. i.v.m. mobiliteit, fietsveiligheid en ontsluiting. Deze zullen op relatief korte termijn uitgevoerd worden en zullen dermate geïmplementeerd worden dat ze geen beperkingen meebrengt voor het grote renovatiedossier.

“We zijn er van overtuigd dat dit een unieke kans is om het bedrijventerrein TTS te transformeren naar een hedendaags en duurzaam bedrijventerrein. Met dit project willen we de kwaliteit van het bedrijventerrein verhogen, de levensduur verlengen en ook een antwoord bieden op de verschillende knelpunten.
Dit project -te realiseren op middellange en lange termijn- zal een stevig prijskaartje hebben. Ook hier rekenen we op subsidiëring vanuit VLAIO. Ik ben ervan overtuigd dat dit nodig en noodzakelijk is voor de verdere economische ontwikkeling van Temse.”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is