Herziening van het mobiliteitsplan van Temse

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Het gemeentelijke mobiliteitsplan is aan herziening toe. Eerst zal het huidige mobiliteitsplan geëvalueerd worden via een zogenaamde sneltoetsprocedure. Die procedure toetst het huidige mobiliteitsplan op zijn actualiteitswaarde en zal richting geven aan het toekomstige gemeentelijke mobiliteitsplan.

 

 

 

Het resultaat van de sneltoets zal bepalen of het gemeentelijk mobiliteitsplan:

  • volledig moet vernieuwd worden
  • verdiept en verbreed dient te worden
  • bevestigd en geactualiseerd moet worden.

Er zijn dus drie opties. De gemeentelijke begeleidingscommissie bepaalt daarna het vervolgtraject. Zowel de dienst mobiliteit als schepen van Mobiliteit Lieve Truyman verwachten dat het gemeentelijke mobiliteitsplan verdiept en verbreed zal moeten worden. Bij deze herziening zal het participatieproces naar de bevolking toe een belangrijk onderdeel zijn, aldus Lieve.

3 fasen in de studieopdracht
De studieopdracht bestaat uit drie grote deelfases:

Fase 1: Oriëntatie, resulteert in een oriëntatieplan
Dit is de fase waarin men een inventaris en een synthese maakt van de bestaande plannen en studies, een overzicht van de visies, een omschrijving en analyse van het mobiliteitsprobleem en een definiëring opstelt van het verdere onderzoek.

Fase 2: Planopbouw, resulteert in een synthesenota
Dit is de fase waarin het plan opgebouwd wordt. Eerst wordt het noodzakelijke aanvullende onderzoek verricht. Vervolgens worden één of meerdere ontwikkelingsscenario’s gericht op duurzame mobiliteit uitgewerkt en geëvalueerd. In deze uitwerkingsfase wordt er een participatieproces uitgewerkt.

Fase 3: Beleidsplan, resulteert in een ontwerp van het gemeentelijk mobiliteitsplan
Hier wordt het feitelijke mobiliteitsplan opgesteld. Uit de verschillende scenario’s wordt een keuze gemaakt. Die wordt geconcretiseerd in het mobiliteitsplan, waarin de krachtlijnen van de werkdomeinen staan en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. Maatregelen die genomen worden in het nieuwe mobiliteitsplan worden opgenomen in een actieplan. Deze acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne. Ook in deze fase wordt een participatieoverleg georganiseerd.

Doelstelling is dat het nieuwe mobiliteitsplan op zichzelf staat en los van het oude gelezen kan worden. De kostprijs voor het herzien van het gemeentelijke mobiliteitsplan wordt geraamd op 50.000 euro (incl. btw). De gemeenteraad van 29 januari 2018 keurde de gunningsprocedure goed om het mobiliteitsplan te laten herzien via een extern studiebureau.

figuur: mobiliteitsplan-  2011 -  wegcategorisering en verblijfsgebieden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is