Project Brede School - Temse

Op 1 september 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs en scholen

Sedert 2010 kent de gemeente Temse jaarlijks een subsidie toe aan vernieuwende projecten om gelijke onderwijskansen (GOK) te bevorderen. Deze subsidie had tot doel taal te stimuleren en/of ouderbetrokkenheid te verhogen om zo uiteindelijk de onderwijskansen van alle kinderen en jongeren te vergroten.

Deze subsidie werd dit jaar omgevormd en vervangen door een subsidie Brede School zoals opgenomen in de de beheers- en beleidscyclus voor 2014-2019.

Een brede school is een school die werkt aan samenwerkingsverbanden binnen verschillende sectoren met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen te creëren. Door vrije tijdsactiviteiten aan te bieden buiten de schooluren, krijgen alle leerlingen evenveel mogelijkheden om hun ontwikkelingskansen te verhogen. Door samen te werken met organisaties in de buurt, wordt er een brede leer- en leefomgeving gecreëerd voor leerlingen binnen en buiten de school. Een brede schoolactiviteit kan gaan van sport tot kunst en van muziek tot voeding. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een brede school heeft ook als voordeel dat de schoolinfrastructuur buiten de schooluren gebruikt wordt.

In 2016 stelt het gemeentebestuur via de kredieten van Integratie en Flankerend onderwijsbeleid dus 5.000 euro ter beschikking voor projecten die inzetten op een brede school.

Deze subsidie wil ook een aanzet geven om brede school-activiteiten te ontwikkelen die dan in de volgende schooljaren verdergezet worden. Belangrijk is ook dat er samengewerkt wordt met externe partners.  

De scholen van Temse kregen tot begin juni de kans om een project in te dienen. Er werden 2 projecten ingediend.

Binnen het project Naar school op woensdagnamiddag (Basisschool De Wijsneus, Eupenlaan) worden een aantal namiddagen georganiseerd met diverse activiteiten (spel, sport, muziek, techniek, dans, creatieve ateliers, …) voor de kinderen, ouders, buurtbewoners en alle geïnteresseerden.

Het project Schermen in de kijker (Basisschool De Vlierklaver, Azalealaan) wil sabelschermen naschools aanbieden aan de leerlingen van basis- en middenschool ter promotie en kennismaking met deze sport.

Beide projecten werden weerhouden en kregen hiervoor een subsidie van respectievelijk 4.500 euro (Wijsneus) en 500 euro (Vierklaver).

Tijdens een persmoment op woensdag 31 augustus  werden in Basisschool De Wijsneus (Eupenlaan) de nieuwe subsidie en de 2 projecten kort voorgesteld.

Foto

Nick Janssens (directeur van De Wijsneus), schepen van integratie Lieve Truyman (n-va,) Mirella De Rechter (directrice De Vierklaver), schepen van onderwijs Geert Vandersickel (n-va), Hans Verbeke van de dienst onderwijs en integratie en Sofie Van Ranst van onderwijsopbouwwerk (ocmw Temse) worden geflankeerd door enkele leerkrachten. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is