Temse heeft voortaan zijn eigen FIETSLOGO en FIETSAMBTENAAR

Op 21 november 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

In mei 2016 startte het gemeentebestuur met de opmaak van een Fietsplan/-scan. Bedoeling was het stijgende fietsgebruik in onze gemeente verder te stimuleren en de fiets(er) een belangrijke plaats te geven in het mobiliteitsbeleid, “aldus de schepen van mobilitiet Lieve Truyman”. Het bestuur liet zich daarbij adviseren door het Gentse adviesbureau Traject, maar gaf ook alle Temsenaren de gelegenheid om aan het Fietsplan mee te werken via een bevraging over het fietsbeleid via de website en invulformulieren.

 

De resultaten van de bevraging en de studie werden verwerkt en in een eindrapport gegoten, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2017. Daarnaast kreeg de gemeente Temse een eigen fietslogo en een fietsambtenaar, waarbij de inwoners terecht kunnen.

 

Fietslogo

Het fietslogo werd voorgesteld op vrijdag 17 november 2017 door onze schepen van Mobiliteit Lieve Truyman. Dit fietslogo zal in het straatbeeld te zien bij de parkeerhavens voor fietsen.  Het fietslogo en de slogan staan centraal voor dynamiek en vrijheid dat bij het fietsen hoort.

 

Veilige en comfortabele fietsenstallingen

De fietsenstallingen worden ingericht met aanleunbeugels. Aan zo’n beugel staat de fiets veilig, omdat die aan het frame vastgemaakt kan worden en niet aan het wiel. Voorts wordt er rekening gehouden met de afstand tussen twee beugels, zodat fietsers comfortabel hun tweewieler kunnen parkeren. Ook is gedacht aan de verschillende types van fietsen.

 

Bijna wekelijks keurt het college van burgemeester en schepenen plaatsen goed om fietsenstallingen te installeren. Er worden nieuwe locaties voorzien en oude beugels worden stelselmatig vervangen. We geven u graag de lijst mee met goedgekeurde plaatsen: hoek Vredestraat-Hoogkamerstraat, bushalte Edgard Tinelplaats, parking van de muziekschool-KSA-Hockey, Oeverdam, sporthal Steendorp, bushalte Gasthuisstraat, scouts Steendorp, kerkhof Temse, nieuw kerkhof Steendorp en het Heilig Hartplein Temse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is