Geert Vandersickel

Samen met mijn echtgenote Magda Haentjens hebben wij -bij het teloorgaan van de VU- in 2002 N-VA Temse opgericht.  Wij hebben jarenlang de lamp brandend gehouden met een kleine groep trouwe N-VA-ers.
In 2012 is N-VA Temse met een volledige lijst naar de verkiezingen gegaan en behaalde een schitterend resultaat: 7 verkozen gemeenteraadsleden, 3 schepenen waaronder ook de OCMW-voorzitter. N-VA is van dat moment actief aanwezig in de politiek van Temse. De vele realisaties en gestarte dossiers liegen er niet om. Tijdens de legislatuur kreeg Temse ook een provincieraadslid.

Als licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen heb ik een gevarieerde loopbaan uitgebouwd in onderwijs, academische- en bedrijfswereld.

Als schepen van lokale economie zijn we erin geslaagd om heel wat projecten en financiële middelen binnen te halen die ten goede komen van zowel de lokale handelaars als het bedrijfsleven.

Als schepen van ICT hebben we ervoor gezorgd dat Temse nu beschikt over een modern en performant informaticasysteem. Het AC heeft nu professioneel uitgeruste vergaderzalen met Wifi in het hele gebouw. De IT-diensten van gemeente en OCMW zijn ondertussen samengevoegd en de informaticasystemen met elkaar verbonden.

Als schepen van onderwijs hebben we de dienst onderwijs uitgebouwd die een flankerend beleid voert ten gunste van alle scholen en de inwoners van Temse. Ook hier is er de integratie gebeurt met de diensten van het OCMW die met onderwijsmateries bezig zijn.

In mijn weinige vrije tijd ga ik graag op reis met de motorhome. Ik ben dan ook heel trots op de realisatie van een volledig uitgeruste motorhome-parking in Temse. De toeristen, maar ook de horeca en handelaars van Temse zijn hier zeer tevreden mee.

Als vader ben ik zeer fier op onze 3 dochters die als ingenieur bewezen hebben dat techniek en wetenschap ook voor meisjes is.
Samen met Magda, de kinderen en kleinkinderen genieten we van ons gezin.

Onze missie blijft nog steeds dezelfde:
SAMEN bouwen aan een leefbaar Temse om in te wonen, werken, winkelen, ondernemen, te ontspannen, op te groeien en te genieten van een mooie oude dag … een gemeenschap waarin iedereen betrokken wordt wij SAMEN verantwoordelijkheid opnemen.
Voor N-VA is samenleven een verhaal van rechten en plichten.  
Het bestuur moet er voor zorgen dat iedereen zich goed en veilig thuis voelt in Temse.
En niet te vergeten…Temse is en blijft een Vlaamse gemeente.